Suszone owoce

Ekologiczne uprawy

 

 

 

Suszone ekologiczne jabłka i owoce są od zawsze w naszych zestawach. Ważne jest dla nas nasze zdrowie i witalność naszego ciała. Te wyjątkowe produkty dostarcza nam miedzy innymi Kooperatywa Spożywcza Żuławska.

Kooperatywa Spożywcza Żuławska to grupa miłośników ekologii i zdrowego stylu życia. Wspiera rodzimą produkcję, która zrzesza rolników produkujących organiczną, naturalną żywność oraz grupę odbiorców tych wytworów, klientów, ludzi świadomych, którym zależy, aby odżywiać się pożywieniem o wysokiej jakości.

Ideą przewodzącą KSŻ jest lokalność producentów rolnych, oraz jak najmniejsza liczba pośredników, aby pożywienie przechodziło najkrótszą drogę od rolnika do odbiorcy-spożyciela.

Ważne jest również, aby móc zobaczyć proces hodowli roślin a poprzez pracę na roli poznać drogocenną wiedzę o naturalnych, ekologicznych uprawach i sposobach przechowywania i konserwowania pożywienia, dlatego Kooperatywa wspiera wszystkich chcących tę wiedzę zdobywać i być jej częścią. Poprzez kontakt osób zainteresowanych z rolnikami.

Celem jest odejście od zglobalizowanej hodowli i upraw, promocja lokalnych, polskich upraw, dbałość o egzystencję polskich gospodarstw i należytego ich wynagradzania za ich pracę na rzecz zdrowia człowieka.