fundusz społeczny grafika

SPOKO Fundusz

Nieodłącznym elementem SPOKO, jest stworzony przez nas FUNDUSZ, do którego trafiają wszystkie środki, które po odliczeniu kosztów prowadzenia projektu, uda się zgromadzić. Działania jakie wykonujemy w ramach prowadzenia projektu SPOKO nie mają na celu osiągnięcia zysku, lecz zwiększanie możliwości i zakresu funkcjonowania przedsięwzięcia.

I edycja

Wszystkie lokalne fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie, które były naszymi dostawcami w I edycji projektu, mogą złożyć wniosek, ubiegając się o przyznanie wsparcia z Funduszu SPOKO. Przyznane środki nie zostają przelane w formie gotówki, ale trafiają do danych podmiotów  w postaci konkretnych działań. Naszym celem jest wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej. Dostawcy otrzymają od nas profesjonalną usługę audytu świadomości biznesowej (BASE – Business Awareness of the Social Economy), która pozwoli im podnieść efektywność pracy i zwiększyć możliwości biznesowe.

Pobierz wniosek
*Wypełniony wniosek wyślij na adres: kontakt@jestesmyspoko.pl

Audyt BASE

ANALIZA
Doświadczenia I edycji projektu SPOKO – Społeczny Kosz  skłoniły nas do podjęcia działań, które mają na celu zweryfikowanie gotowości podmiotów do współpracy z biznesem. Ekspert SPOKO odwiedzi dotychczasowych dostawców, aby przeprowadzić audyt procesów zarządzania organizacją, w tym produkcją i dostawami. W ramach audytu zostaną określone słabe i mocne strony tych działań, a na ich podstawie wytypowane obszary, które wymagają usprawnienia.

WDROŻENIE ZMIAN
Na podstawie wyników audytu zostaną zarekomendowane zmiany wymagające usprawnienia, które należy wdrożyć w określonym czasie.  Wszelkie procesy zmian i usprawnień w kontekście gotowości organizacji do pracy z biznesem, zostaną przeprowadzone pod okiem ekspertów.

 WSPARCIE EKSPERTÓW
Wsparcie ekspertów – wszystkich naszych partnerów I edycji zachęcamy do wsparcia zgłoszonych organizacji w określonym przez nich zakresie. Ważną rolę w strukturze projektu SPOKO odgrywają wszystkie osoby, w tym ambasadorzy i partnerzy, które będą miały możliwość wsparcia organizacji społecznych w dążeniu do podniesienia efektywności pracy oraz zwiększenia możliwości biznesowych.

 AUDYT WPROWADZONYCH ZMIAN
Podczas wdrażania zmian zostaną określone ramy czasowe, w których organizacje będą miały możliwość skonfrontowania ich z rzeczywistością. Po umówionym indywidualnie okresie czasowym, eksperci ponownie odwiedzą daną organizację, aby sprawdzić czy wdrożone zmiany były adekwatne i przyniosły określony rezultat. Weryfikacja wprowadzonych zmian ma na celu pokazanie danym podmiotom, iż są żywym organizmem i w celu osiągania efektywności, kluczowa jest nieustanna praca i doskonalenie wszystkich prowadzonych procesów.

 

CERTYFIKAT – BASE (Business Awareness of the Social Economy)
Po dokonaniu przez eksperta audytu wdrożonych zmian i aktualnej sytuacji danej organizacji społecznej, ekspert będzie mógł zawnioskować o wydanie dla niej Certyfikatu BASE.

 

Standard BASE – Business Awareness of the Social Economy zawiera wymagania jakie powinna spełnić organizacja społeczna aby można było określić ją jako świadomą biznesowego podejścia do prowadzonej przez siebie działalności. Standard odnosi się przede wszystkim do zakresu w jakim organizacja może współpracować z biznesem a więc nie obejmuje oceny działalności statutowej organizacji. Określa natomiast to w jaki sposób cel biznesowy jest wpisany w cel statutowy i jak jest on wypełniany. Czy organizacja ma odpowiednie zasoby, stuktury i procesy, które pozwalają jej na spełnienie tego celu oraz czy są takie obszary które wymagają doskonalenia aby cel ten osiągnąć.

Więcej na temat samego standardu już wkrótce. Fundacja Helisa jest w trakcie jego rejestracji.

 

Patronat honorowy

Marszałek województwa pomorskiego Mecenat SPOKO
pracodawcy pomorza patronat SPOKO

Partnerzy