Kawiarnia CIEKAWA w Gdańsku

W ramach wsparcia działalności jednego z naszych dostawców, SPOKO Fundusz wdrożył oraz certyfikował system podnoszący efektywność organizacji społecznej w obszarze współpracy z biznesem – BASE (Business Awareness Social Economy). CIEKAWA Spółdzielnia Socjalna to przedsięwzięcie mające na celu zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym prowadzącym kawiarnię oraz kuchnię, tworząc w ten sposób miejsca pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Głównym beneficjentem tego działania są podopieczni – dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną wychodzące z warsztatów terapii zajęciowej.