Fundacja Słoneczne Wzgórze z certyfikatem BASE

Z wielką przyjemnością wręczyliśmy certyfikat BASE, czyli certyfikat organizacji gotowej do pracy z biznesem, Fundacji Słoneczne Wzgórze. Wspólne działania dotyczące możliwości rozwoju produktów i usług oferowanych przez Fundację prognozują długoletnią współpracę:). Jest to miejsce, które poprzez edukację, rehabilitację oraz integrację wspiera osoby niepełnosprawne. Oprócz tego, ludzie tworzący tę Fundację starają się budować więzi między mieszkańcami wsi , prowadzą działania przeciw bezradności i wykluczeniu społecznemu, a także edukują dzieci i dorosłych na tematy związane z ekologią.