Leśna spiżarnia

Historia Szkoły życia

W naszych zestawach znalazły się wyjątkowe produkty od „Leśnej Spiżarni”:  syrop z mniszka lekarskiego, który znajduje się na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa oraz naturalny syrop z pigwowca.  Zostały one  wyprodukowane w ramach terapii zajęciowej dla osób z uzależnieniami.

„Leśna Spiżarnia” to suszarnia i przetwórnia owoców, warzyw i runa leśnego należąca do ekologicznego gospodarstwa EKO „Szkoła życia” działającego przy ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia”  w Wandzinie. Od ponad 26 lat zajmuje się on świadczeniem stacjonarnej, multidyscyplinarnej pomocy osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, starszym wymagającym opieki geriatrycznej, uzależnionym od środków psychoaktywnych, alkoholu i uzależnionych behawioralnie, oraz innym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Oprócz przetwórstwa gospodarstwo zajmuje się hodowlą zwierząt gospodarskich oraz prowadzi liczne działania edukujące na temat ekologii.