Idea

Ideą projektu SPOKO – Społeczny Kosz jest stworzenie naturalnych relacji pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej, a szeroko rozumianym biznesem.

Szukamy produktów wytwarzanych przez organizacje non profit, których głównym celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym umysłowo, fizycznie, a także osobom wykluczonym społecznie. Produkty te są zazwyczaj efektem ich codziennej pracy, za którą dzięki projektowi mogą otrzymać wynagrodzenie, a tym samym fundusze na swoje utrzymanie czy też rozwój.

Już dziś zrzeszamy 13 organizacji, które są naszymi dostawcami.

SPOKO działa w modelu inicjatywy non profit. Wszelkie wypracowane przez nas zyski są przeznaczane na zasilenie SPOKO Funduszu oraz dalszy rozwój projektu. Nasza wiedza, doświadczenie, a także zaangażowanie w ważny temat jakim jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, pozwoliły opracować odpowiednią strategię dla funkcjonowania projektu społecznego.

 

BĄDŹ SPOKO

Łącząc ideę społeczną i działania komercyjne, tworzymy gotowe rozwiązanie dla firm, które mogą wdrożyć w swoją strategię CSR.
Stanowi ono także idealną alternatywę dla tradycyjnych koszy prezentowych, ponieważ oprócz starannie wyselekcjonowanych produktów, oferuje dodatkowo wartości takie jak: budowanie lokalnych partnerstw, wsparcie rozwoju lokalnych przedsiębiorców społecznych czy podnoszenie świadomości ekologicznej.

Każda z firm, która przez zakup zestawów wspiera nasz projekt, zostaje przyjęta do grona SPOKO firm i otrzymuje certyfikat SPOKO firmy,
dzięki czemu staje się częścią tych podmiotów, które komunikują swoim partnerom, klientom czy pracownikom, że ich działalność wykracza daleko
poza działania stricte biznesowe. To dowód na wysoką empatię społeczną oraz świadomość trendów dzisiejszej gospodarki.
To także po prostu pokazanie, że dla Waszej firmy ważny jest drugi człowiek, a dzięki wspólnemu wysiłkowi, możemy tworzyć i rozwijać relacje biznesowo-społeczne.

 

 

Bądź SPOKO i skontaktuj się z nami.

Patronat honorowy

Marszałek województwa pomorskiego Mecenat SPOKO
pracodawcy pomorza patronat SPOKO

Partnerzy